Tjänster

Tjänsteutbud

Jag erbjuder dig som är intresserad en fantastisk möjlighet att få hjälp inom coachning. Med hjälp av min kunskap och erfarenhet inom branschen, så strävar jag att du skall nå dina mål. Jag har hjälpt många med detta. Om du har svårt att nå dina mål, så är det nog en god idé att anlita en professionell coach.

Coachning:

Utmanar och utvecklar

Vägleder och lyser upp det friska

Motiverar och hittar alternativa vägar

Identifierar ett högre syfte

Lyfter individers eget ansvar

Tydliggör styrkor och drivkrafter

Utgår från människans inre resurser

Process styr och mål fokuserar

Stärker och fokuserar framåt